Στοιχεία απογραφής της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Στοιχεία απογραφής της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Αρ. Πρωτ. 518/29.07.2010

Προς Υπουργούς:

- Εξωτερικών

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

                                                 

Μεγάλη είναι η σημασία της καταγραφής της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, με δεδομένο ότι το επόμενο έτος θα διενεργηθεί η απογραφή του 2011. Η διενέργεια της απογραφής του 2011 αποτελεί σημαντικό βήμα, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών. Η διενέργεια πλήρους και μεθοδολογικά άρτιας απογραφής στην γείτονα χώρα είναι επιτακτική ανάγκη, όπως και η συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με όλες τις μειονότητες. Η πορεία της γειτονικής χώρας και η ύπαρξη αξιόπιστων δημογραφικών δεδομένων οδηγεί στην εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών έναντι των διαφόρων κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων.

Η Κυβέρνηση, δια των αρμόδιων Υπουργών, οφείλει να παρακολουθεί στενά το θέμα  και να παρέχει την στήριξη που χρειάζεται στην γείτονα χώρα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ουσιαστική καταγραφή της ελληνικής μειονότητας. Με αυτό τον τρόπο η καταγραφή θα οδηγήσει σε αξιόπιστα δεδομένα και θα είναι δυνατή η δημιουργία μια πλήρους εικόνας για τα μεγέθη  της ελληνικής μειονότητας στη γειτονική μας χώρα.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Έχει υπάρξει από τα συναρμόδια Υπουργεία επικοινωνία με την Αλβανική Κυβέρνηση για την απογραφή του 2011, έτσι ώστε να αποτυπωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ελληνική μειονότητα της γείτονος χώρας;

Απαντήσεις Υπουργείων