Με προβλήματα η έναρξη της σχολικής χρονιάς

Με προβλήματα η έναρξη της σχολικής χρονιάς

Αρ. Πρωτ. 524/29.07.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Πλήθος προβλημάτων, ελλείψεων και κενών αναμένεται να χαρακτηρίσει την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο. Η μείωση κατά το ήμισυ των προσλήψεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία, αναμένεται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και εμπόδια στην ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το αρμόδιο Υπουργείο δήλωσε ότι για φέτος θα προχωρήσει στον διορισμό 3.000 εκπαιδευτικών, δηλαδή μισούς σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι άλλοι 3.000 θα προσληφθούν την επόμενη  σχολική χρονιά 2011-2012. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το γεγονός του έντονου κύματος αποχώρησης εκπαιδευτικών από την εκπαίδευση, καθώς 10.000 περίπου εκπαιδευτικοί έχουν καταθέσει αιτήσεις συνταξιοδότησης και συνεπώς η αποχώρησή τους επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στον χώρο της παιδείας.

Είναι, επομένως, έντονη η απειλή πολλά σχολεία να ξεκινήσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο με μεγάλα κενά και ελλείψεις, στοιχείο που θα επιβραδύνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Την ίδια ώρα πολλοί εκπαιδευτικοί ζητούν την άμεση κάλυψη θέσεων και κενών από τον κλάδο τους, έτσι ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν τα προβλήματα και να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Οφείλει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί πλησιάζει η έναρξη της σχολικής χρονιάς, και τα εμπόδια τότε θα είναι αξεπέραστα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά να μην ξεκινήσει με κενά και ελλείψεις εκπαιδευτικών;

Απάντηση Υπουργείου