Ματαίωση προγράμματος φιλοξενίας παιδιών της διασποράς

Ματαίωση προγράμματος φιλοξενίας παιδιών της διασποράς

Αρ. Πρωτ. 522/29.07.2010

Προς Υπουργό:

- Εξωτερικών

                                                          

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να ματαιώσει το κατασκηνωτικό πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών της Ελληνικής Διασποράς. Η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου, που αποτελεί συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή, δημιουργεί απογοήτευση στα παιδιά και στις οικογένειές τους, ανατρέποντας τον προγραμματισμό τους. Η αιτιολογία της απόφασης είναι το δημοσιονομικό κόστος, όμως η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος δεν είναι πολυδάπανη. Άλλωστε το πρόγραμμα υλοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια και στόχο έχει την σύσφιξη των δεσμών των παιδιών της Διασποράς με την χώρα καταγωγής τους, αλλά  και μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να ανατρέπει την στρατηγική ενδυνάμωσης των δεσμών των απανταχού Ελλήνων ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη εθνική στιγμή, όπου η χώρα χρειάζεται τις δυνάμεις των Ελλήνων της Διασποράς για να ανασυνταχθεί. Η Κυβέρνηση δεν έχει δώσει την δέουσα προσοχή σε τέτοιου είδους θέματα, δεδομένου, ότι ακόμη και στην Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, τον μοναδικό φορέα που ασχολείται με τον Ελληνισμό της Διασποράς, υπάρχει διοικητικό κενό και έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν στην ματαίωση του κατασκηνωτικού προγράμματος φιλοξενίας παιδιών του Ελληνισμού της Διασποράς;

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφασή του και να υλοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα;

Απάντηση Υπουργείου