Πλήθος παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας από τη χώρα μας

Πλήθος παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας από τη χώρα μας

Αρ. Πρωτ. 288/23.07.2010

Προς Υπουργό:

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αμέτρητες είναι οι παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας από την χώρα μας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατέχει την πρωτιά σε προσφυγές και καταδίκες εξαιτίας αυτών των παραβιάσεων. Ο οικονομικός αντίκτυπός των παραβιάσεων αυτών είναι μεγάλος και η επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά της χώρας μας τεράστια. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει περισσότερες από 200 αποφάσεις για προσφυγές κατά της χώρας μας, εκ των οποίων οι περισσότερες αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την εσωτερική αγορά.

Η  μη συμμόρφωση της Ελλάδας σε κοινοτικές οδηγίες και γενικότερα στην κοινοτική νομοθεσία επισείει μεγάλες χρηματικές ποινές με ορατή την αδυναμία καταβολής τους εκ μέρους του κράτους μας. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που εκκρεμεί με τις μηχανές τυχερών παιχνιδιών, αλλά και το ύψος των επιδοτήσεων που κλήθηκε να επιστρέψει η χώρα μας στην Ε.Ε., εξαιτίας εσφαλμένης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Το τεράστιο κόστος που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη οικονομία της χώρας μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποια είναι επακριβώς η εικόνα των παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας από την χώρα μας και ποια τα χρηματικά ποσά που καλείται να καταβάλλει η χώρα μας για την μη συμμόρφωσή της στους κοινοτικούς κανόνες;

Απάντηση Υπουργείου