Τούρκος πολιτογραφήθηκε ο Καραγκιόζης

Τούρκος πολιτογραφήθηκε ο Καραγκιόζης

Αρ. Πρωτ. 48/21.07.2010

Προς Υπουργό:

- Πολιτισμού & Τουρισμού

Με μια απόφαση εξπρές, η UNESCO προέβη στην πολιτογράφηση του ήρωα του θεάτρου σκιών, Καραγκιόζη. Συγκεκριμένα, ο διεθνής Οργανισμός εκλήθη να εξετάσει σχετικό αίτημα του Τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με το οποίο οι μορφές του Καραγκιόζη και του Χατζηαβάτη θεωρούνται Τούρκοι υπήκοοι. Η επιτροπή του τουρκικού Υπουργείου απέστειλε την πρότασή της στην UNESCO,  η οποία με την σειρά της σύστησε υποεπιτροπή για την εξέταση του θέματος. Η υποεπιτροπή, λοιπόν, συνεδρίασε και αποδέχτηκε την εισήγηση του τουρκικού Υπουργείου, αποφάνθηκε θετικά για το συγκεκριμένο ζήτημα και η απόφασή της αυτή επικυρώθηκε από την UNESCO.

Βάσει της απόφασης, τόσο ο Καραγκιόζης, όσο και ο Χατζηαβάτης είναι Τούρκοι. Το θέμα προέκυψε με την πρόσφατη δημοσίευση του καταλόγου των εγκεκριμένων πολιτισμικών παραδόσεων από την αρμόδια επιτροπή της UNESCO. Η τουρκική «πατρότητα», δηλαδή αποδίδεται σε δυο φιγούρες, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού πολιτισμού. Η συγκεκριμένη υιοθέτηση εκ μέρους του διεθνούς Οργανισμού εγείρει πολλά ερωτηματικά, σχετικά με τον σκοπό και τις πιέσεις που άσκησε η γείτονα χώρα, έτσι ώστε να προχωρήσει η συγκεκριμένη επικύρωση και την στάση που τήρησε το Ελληνικό κράτος.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Προηγήθηκε πλήρης ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος προς το αρμόδιο Υπουργείο για την συγκεκριμένη ενέργεια της UNESCO;

- Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, αναφορικά με το θέμα που ανέκυψε για την τουρκική πατρότητα του Καραγκιόζη, δεδομένου ότι αποτελεί φιγούρα και αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής μας και του Ελληνικού πολιτισμού;

Απαντήσεις Υπουργείων