Σε συνεχή υποβάθμιση το κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου

Σε συνεχή υποβάθμιση το κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου

Αρ. Πρωτ. 47/21.07.2010

Προς Υπουργό:

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                                           

Έντονα είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν το Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου και ταλαιπωρούν τους κατοίκους της περιοχής. Το Κέντρο Υγείας έχει υποβαθμιστεί έντονα το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της ελλιπούς στελέχωσης και της απουσίας προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να δημιουργούνται προβλήματα από τα τεράστια κενά και να διαμαρτύρονται οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν να απαξιώνονται και να μην τυγχάνουν περίθαλψης από το Κράτος πρόνοιας.

Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει το Κέντρο Υγείας αφορούν 15.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ενώ μέχρι λίγους μήνες πριν το προσωπικό του επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών, η 4η ΥΠΕ προχώρησε σε αποσπάσεις γιατρών για να υπηρετήσουν αλλού, με αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι μειωμένο και οι ουρές που δημιουργούνται κυρίως από ηλικιωμένους να είναι μεγάλες. Επιπλέον, παιδίατροι και γενικοί γιατροί δεν υπάρχουν εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων και των μεταθέσεων. Είναι άμεση η ανάγκη για ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Ζαγκλιβερίου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς η διαρκής υποβάθμισή του θα δημιουργήσει σημαντικότερα προβλήματα στην λειτουργία του  και μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών της περιοχής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην επαρκή στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου και με τι χρονοδιάγραμμα;

Απάντηση Υπουργείου