Προσλήψεις στην Εγνατία Οδό

Προσλήψεις στην Εγνατία Οδό

Αρ. Πρωτ. 45/21.07.2010

Προς Υπουργούς:

- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

- Οικονομικών

Κάτι φαίνεται ότι δε πάει καλά στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ» το τελευταίο διάστημα,  καθώς γινόμαστε μάρτυρες σειράς καταγγελιών που σχετίζονται με την Εγνατία Οδό σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων, τις αμοιβές τους, τη σχέση εργασίας τους, τον τρόπο πρόσληψης τους, το έργο που παράγουν.

Άλλωστε υπάρχουν σειρά σχετικών  δημοσιευμάτων, που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα πολλών διοικητικών πράξεων και αναθέσεων έργων.

Αποκορύφωμα της έντασης που υπάρχει στην συγκεκριμένη εταιρεία, ήταν η επίσκεψη του αρμοδίου υπουργού Υποδομών στην εταιρεία πριν από λίγες ημέρες, συνοδεία των ΜΑΤ για το φόβο εντάσεων

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- Τι μόνιμο προσωπικό απασχολείται στην εταιρεία, ποιες οι αμοιβές τους, ποια ήταν η χρονολογία και η διαδικασία πρόσληψης τους;

- Τι προσωπικό απασχολείται με συμβάσεις κάθε είδους, ποιες οι αμοιβές τους, ποια η χρονολογία και η διαδικασία πρόσληψης τους;

- Πόσοι αποσπασμένοι από το Δημόσιο Τομέα απασχολούνται στην εταιρεία, πότε αποσπάσθηκαν και με ποιες πρόσθετες αμοιβές;

- Τι αναθέσεις έργου έχουν γίνει σε ιδιώτες από την αρχή του τρέχοντος έτους και μετά και με ποια σκοπιμότητα;

- Τι περικοπές έχουν γίνει στην εν λόγω εταιρεία στα πλαίσια του περιορισμού των εξόδων του δημοσίου από την αρχή του χρόνου;

Απαντήσεις Υπουργείων