Ασαφής ως προς το ασυμβίβαστο ο εκλογικός νόμος Καλλικράτης

Ασαφής ως προς το ασυμβίβαστο ο εκλογικός νόμος Καλλικράτης

Αρ. Πρωτ. 42/21.07.2010

Προς Υπουργό:

Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Λίγους μήνες πριν τις επόμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές της χώρας, και ενώ προμηνύονται σημαντικές αλλαγές στον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης με το νέο σχέδιο Καλλικράτης, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά στην πράξη η προχειρότητα με την οποία η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ περνά και ψηφίζει νομοσχέδια.

Τη στιγμή που οι πολιτικοί παράγοντες των τοπικών κοινωνιών ετοιμάζονται να δώσουν τον δικό τους αγώνα για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο τους, ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» φαίνεται να είναι ασαφής και να αφήνει κενά στην περίπτωση των κωλυμάτων και του ασυμβίβαστου των υποψηφίων, όπως αυτά καταγράφονται στο ψηφισθέν άρθρο 14 του εν λόγω νόμου.

Στο άρθρο 14, παράγραφος 1 του νόμου 3852, ορίζεται χωρίς διευκρινήσεις, ότι δεν μπορούν να εκλεγούν «δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών», χωρίς καμία διευκρίνιση για το εάν ο νόμος αφορά μόνο στα ανώτερα και ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.   

Στην σχετική εγκύκλιο που αφορούσε στην ανάδειξη δημοτικών και κοινοτικών αρχών στην εκλογική αναμέτρηση της 15ης Οκτωβρίου 2006 αναφερόταν χαρακτηριστικά στην παράγραφο 3 περί κωλυμάτων εκλογιμότητας ότι «Δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών: ii) Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, οι δόκιμοι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφάλειας».

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Προβλέπεται να επανεξετάσει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο τις ασάφειες και τα κενά που αφήνει ο νόμος ως προς το ασυμβίβαστο των υποψηφίων και συγκεκριμένα για τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά τη διευκρίνιση των υποψηφίων στις επικείμενες δημοτικές εκλογές;

  Απαντήσεις Υπουργείων