Ανεξέλεγκτες οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε ανηλίκους

Ανεξέλεγκτες οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε ανηλίκους

Αρ. Πρωτ. 40/21.07.2010

Προς Υπουργούς:

 

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι ολοένα και αυξανόμενες διαφημίσεις που απευθύνονται σε ανήλικα άτομα και περιέχουν αρνητικό περιεχόμενο, εκπέμποντας συγχρόνως και αρνητικά μηνύματα. Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις επηρεάζουν τη διανοητική και ψυχική υγεία, τη στάση ζωής και γενικότερα την ιδιοσυγκρασία των νέων και των παιδιών. Τα παραδείγματα είναι αρκετά και ευρέως γνωστά, με τις διαφημίσεις που κυριαρχούν γύρω από την σεξουαλικότητα, την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, το κάπνισμα κ.α., να είναι συχνά στο προσκήνιο.

Ο περιορισμός τους είναι επιβεβλημένος και η ποιότητα ως προς το περιεχόμενο της διαφήμισης είναι απαραίτητη, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι αρκετές από αυτές απευθύνονται σε ανήλικα άτομα, δημιουργώντας προβλήματα. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφημίσεις στη χώρα μας, πρέπει να αυστηροποιηθεί, στον τομέα που αφορά κυρίως την προβολή αμφίβολων μηνυμάτων, οπτικοακουστικής φύσεως. Δεν είναι δυνατόν στον βωμό του κέρδους και του εμπορικού συμφέροντος, ανήλικα άτομα να γίνονται αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων επικίνδυνων για την αγωγή τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν  στην δημιουργία ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τις διαφημίσεις;