Σε δέσμευση οι τραπεζικές καταθέσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σε δέσμευση οι τραπεζικές καταθέσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 13300/16.07.2010

Προς

Υπουργό Οικονομικών

Απρόσμενη και δυσάρεστη, εν μέσω της παρούσας σφοδρής οικονομικής κρίσης, ήταν η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να προβεί  σε δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εξ αιτίας  φορολογικών παραβάσεων λόγω μη καταβολής μέρους των παρακρατούμενων φόρων από υπάλληλο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Η «σπουδή» της κυβέρνησης να προβεί σε δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης προξενεί εύλογα ερωτηματικά τόσο στον πολιτικό κόσμο, όσο και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Το μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί το επαχθέστερο μέτρο, ιδιαίτερα για ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο επιτελεί δημόσια λειτουργία και κοινωνικό έργο.

Αλήθεια, απέναντι σε ποιον στρέφεται η δυσμενής κύρωση του Υπουργείου Οικονομικών; Απέναντι σε ένα Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου, απέναντι στον πολιτικό του προϊστάμενο, το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, απέναντι στους πολίτες του Δήμου Θεσσαλονίκης;

Οι τραπεζικές καταθέσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο παραβάτη, όπως συμβαίνει με πρόσωπα του Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά αποτελούν χρήματα των πολιτών, οι οποίοι σε ένα εύρυθμο κοινωνικό κράτος αναμένουν ανταποδοτικά, την απρόσκοπτη τέλεση όλων των δημοσίων λειτουργιών του τοπικού τους Δήμου.

Οι πολίτες αυτοί στο δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της χώρας και τον μεγαλύτερο της Βόρειας Ελλάδας μετά τις πρόσφατες επισκέψεις κορυφαίων Υπουργών της κυβέρνησης ανέμεναν την έναρξη πραγματοποίησης των φιλόδοξων εξαγγελιών τους για την αλλαγή της ταυτότητας της πόλης και την συνακόλουθη αναβάθμιση και τόνωση της αναπτυξιακής της προοπτικής.

Αντίθετα, αμέσως μετά από τις επισκέψεις των Υπουργών, οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν πραγματικό οικονομικό στραγγαλισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου, και κατ' επέκταση στην ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητά τους.

Ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών

- Σε πόσες και ποιες αντίστοιχες περιπτώσεις το Υπουργείο Οικονομικών προέβη στη λήψη του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα Ο.Τ.Α.;

- Πώς αιτιολογείται η αναγκαιότητα λήψης του μέτρου αυτού κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως του μοναδικού πρόσφορου μέτρου για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος;

- Λήφθηκε υπόψη η αρχή της αναλογικότητας ενόψει του γεγονότος ότι παράλληλα πλήττεται και το δημόσιο συμφέρον του Δήμου Θεσσαλονίκης με την αδυναμία καταβολής των οικονομικών του υποχρεώσεων και με αποτέλεσμα τη μη παροχή υπηρεσιών που υποχρεούται να παρέχει στους δημότες του;

- Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό και να προβεί σε άρση του περιοριστικού μέτρου της δέσμευσης των καταθέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης;

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ