Πως αξιοποιήθηκε το πακέτο των 28 δις για τις τράπεζες και γιατί χρειάζονται άλλα 10 δις;

Πως αξιοποιήθηκε το πακέτο των 28 δις για τις τράπεζες και γιατί χρειάζονται άλλα 10 δις;

Αρ. Πρωτ. 13167/15.07.2010

Προς Υπουργό 

- Οικονομικών

Με το νόμο  Ν. 3723/2008 αποφασίστηκε η ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών σε μια προσπάθεια της τότε κυβέρνησης να ενισχύσει την σταθερότητα των τραπεζών, την ασφάλεια των πολιτών και των αγορών προς αυτές και να  διοχετεύσει ρευστότητα στην αγορά για να υπάρξει αντίβαρο στην οικονομική κρίση

Ο νόμος προέβλεπε τρεις κατηγορίες ενίσχυσης:

- 5 δις € αφορούσαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών,
- 15 δισ. € αφορούσαν την παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο προς τράπεζες που καλύπτουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, για δάνεια τα οποία θα είχαν συναφθεί μέχρι την 31η-12-2009 ,

- 8 δισ. € αφορούσαν τη διάθεση τίτλων ελληνικού δημοσίου διάρκειας έως 3 ετών, που θα εξέδιδε ο ΟΔΗΧΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) και θα τα διέθετε απευθείας στις τράπεζες.

Για το πρόγραμμα αυτό υπήρξε σφοδρή αντίδραση του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ που υποσχόταν τη διακοπή του σε ενδεχόμενο εκλογής του.

 Τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, συζητήθηκε στη Βουλή και τελικά έγινε  νόμος για την ίδρυση  «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των τραπεζικών ιδρυμάτων με 10 δις και της κεφαλαιακής τους επάρκειας με όρους και τρόπο λειτουργίας παρόμοιους  με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποια ήταν η πορεία εκτέλεσης του προγράμματος των 28 δις πριν και μετά από τις εκλογές του Οκτωβρίου;

- Για ποιο  λόγο ένα πρόγραμμα που καταδίκαζε προεκλογικά το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, σήμερα, όχι μόνον  υλοποιείτε από το ίδιο στην Κυβέρνηση, αλλά  μάλιστα έρχεται να το ενισχύσει ακόμη περισσότερο; Τι έχει αλλάξει σε σχέση με τις προεκλογικές κορώνες του Κυβερνητικού κόμματος; Πότε έλεγε την αλήθεια το ΠΑΣΟΚ, πριν ή μετά τις εκλογές;

 - Τι ρευστότητα έχει απορροφηθεί και με τι αποτελέσματα από το αρχικό πρόγραμμα των 28 δις Ευρώ;

- Γιατί δεν συνεχίστηκε εκείνο το πρόγραμμα με ενδεχόμενη αύξηση των ποσών, αλλά επιλέχθηκε να υπάρξει νέο σχέδιο;

- Ποιες διασφαλίσεις έχουν ληφθεί ώστε να μη φτάσουμε να έχουμε μια νέα γένια προβληματικών επιχειρήσεων που θα πρέπει ενδεχόμενα να κρατικοποιηθούν μελλοντικά;

- Μήπως  το νέο πακέτο στήριξης  προκαλέσει τελικά μεγαλύτερη ανησυχία στις αγορές για τη σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος;