Προς νέα "Δημιουργική Λογιστική";

Προς νέα "Δημιουργική Λογιστική";

Αρ. Πρωτ. 13161/15.07.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών  προκύπτει μείωση του ελλείμματος κατά 46% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Με βάση τα στοιχεία φαίνεται κατ' αρχήν, ότι  υπάρχει σοβαρή μείωση των δαπανών του κράτους και περιορισμένη  αύξηση των εσόδων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επισήμως ανακοινωθέντα στοιχεία, τα έξοδα μειώθηκαν κατά 12,8% το πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι  ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,5%, ενώ  τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,2% αντί για 13,7 που είναι ο  αναθεωρημένος στόχος του έτους.

Παρόλο που τα στοιχεία με πρώτη ανάγνωση φαίνονται ενθαρρυντικά,   υπάρχουν κάποια δεδομένα που μας προκαλούν έντονη ανησυχία.

Είναι γνωστό ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της μείωσης του ελλείμματος έχουν μεταχρονολογηθεί διάφορες πληρωμές του δημοσίου που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Επιστροφή Φ.Π.Α. , πληρωμές για Γ' ΚΠΣ και ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πάγωμα αναπτυξιακού νόμου,  πληρωμές προμηθευτών δημοσίου και διάφορες άλλες δαπάνες που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, μπορεί να διαμορφώνουν ένα χαμηλότερο έλλειμμα εξαμήνου, αλλά σίγουρα δεν προβλέπεται να διαμορφώσουν  αντίστοιχη βελτίωση στο τέλος του έτους.

Επιπλέον στερούν από ρευστότητα την αγορά και οδηγούν επιχειρήσεις στο κλείσιμο ή σε περικοπές προσωπικού, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο  η κρίση και η οικονομική ανασφάλεια.

Επίσης έντονα ανησυχητικό είναι το γεγονός, ότι ασφαλιστικά ταμεία (όπως ο ΟΑΕΕ) έχουν ήδη απορροφήσει μεγάλα ποσά από την ετήσια επιχορήγηση τους και είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να τους δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποιες είναι οι δαπάνες αναλυτικά  που έχει αναβληθεί η πληρωμή τους, τι ποσά συνολικά έπρεπε να είχαν εκταμιευθεί και πόσο αυτά θα επηρέαζαν το πραγματικό έλλειμμα;

- Τι επιπλέον δαπάνες θα χρειαστεί να καταβληθούν από τον προϋπολογισμό, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη, π.χ. για δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων;

Απάντηση Υπουργείου