Διακοπή χορήγησης δανείων από τον ΟΕΚ

Διακοπή χορήγησης δανείων από τον ΟΕΚ

Αρ. Πρωτ. 13164/15.07.2010

Προς Υπουργό:

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Σοβαρά ζητήματα ανακύπτουν στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Τα  οικονομικά προβλήματα του οργανισμού οδηγούν τη διοίκηση του να οδηγείται στη «λύση» της διακοπής της χορήγησης στεγαστικών δανείων, των προγραμμάτων εγγυοδοσίας καθώς και των προγραμμάτων επιδότησης ενοικίου.

Αν τελικά υλοποιηθεί αυτή η πρόθεση της διοίκησης με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου, προκύπτουν πολλά και σοβαρά  προβλήματα.

Μεγάλο πλήγμα θα δεχτεί ο κοινωνικός ιστός της χώρας  που ήδη δοκιμάζεται σκληρά από τα πρόσφατα άδικα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης, καθώς χιλιάδες οικογένειες έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στη βοήθεια του ΟΕΚ για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Χιλιάδες νοικοκυριά περιμένουν την επιδότηση ενοικίου για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ και η ήδη μειωμένη δραστηριότητα στην κτηματαγορά θα πληγεί εντελώς.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΕΚ συνεχίζει να εισπράττει εισφορές από εργοδότες και εργαζομένους, που θεωρητικά είναι ανταποδοτικές προς τους δικαιούχους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Πόσοι πολίτες έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα του ΟΕΚ από τις 7.3.2004 έως τις 4.10.2009;

- Αν προτίθεται να επιτρέψει το αρμόδιο Υπουργείο  την διακοπή ή την μείωση των προγραμμάτων δανειοδότησης και εγγυοδοσίας του ΟΕΚ;

- Αν προτίθεται να επιτρέψει το αρμόδιο Υπουργείο τη διακοπή ή τη μείωση του προγράμματος επιδότησης ενοικίου;

- Αν νομιμοποιείται ο ΟΕΚ να διακόψει την καταβολή των παροχών του, ενώ συνεχίζει να εισπράττει την αναλογούσα εισφορά από εργοδότες και εργαζομένους;

- Αν σε περίπτωση που υπάρξει μείωση των ανωτέρω παροχών, θα υπάρξει άλλη μέριμνα για τους πολίτες που θα χάσουν τα συγκεκριμένα βοηθήματα;