Στήριξη στους κατασκευαστές ενδυμάτων

Στήριξη στους κατασκευαστές ενδυμάτων

Αρ. Πρωτ. 12793/08.07.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

                                                      

Το 2009 ήταν μια αρνητική χρονιά για τον κλάδο κατασκευής ενδυμάτων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων, η παραγωγή ενδυμάτων μειώθηκε πανευρωπαϊκά κατά 12%, ενώ ο κύκλος εργασιών και η απασχόληση υποχώρησαν 14% και 13% αντίστοιχα. Οι εξαγωγές στο σύνολο ένδυσης / κλωστοϋφαντουργίας, υποχώρησαν κατά 17%, ενώ κάμψη 6,6% κατέγραψαν για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια και οι ευρωπαϊκές εισαγωγές. Σε ό, τι αφορά την ελληνική βιομηχανία ένδυσης, η παραγωγή μειώθηκε 20%, ενώ ο κύκλος εργασιών και οι νέες παραγγελίες υποχώρησαν 17%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 19% και οι εισαγωγές κατά 10%.

Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα, ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας και η ανασφάλεια έχει κυριαρχήσει στους επιχειρηματίες του, καθώς η ζήτηση είναι όλο και μειωμένη εντός και εκτός συνόρων. 

Ειδικότερα στην εγχώρια αγορά, οι παραγγελίες έχουν μειωθεί δραματικά, καθώς η μείωση των εισοδημάτων σε συνδυασμό με την αύξηση του ΦΠΑ, οδηγεί τους καταναλωτές σε περιορισμένες αγορές.

Πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και με τη ρευστότητα τους, καθώς οι τράπεζες είναι διστακτικές στην περαιτέρω χρηματοδότηση τους.


Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Αν προτίθεται να λάβει μέτρα στήριξης του κλάδου και ποια είναι αυτά;

- Αν προτίθεται να συμπεριλάβει στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ειδικότερα μέτρα - πρωτοβουλίες  για  τον συγκεκριμένο  κλάδο;

Απάντηση Υπουργείου