Πόσες ήταν οι δαπάνες και πόσα τα έσοδα του δημοσίου το 2009

Πόσες ήταν οι δαπάνες και πόσα τα έσοδα του δημοσίου το 2009

Αρ. Πρωτ. 12790/08.07.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

                                                      

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εδώ και 9 μήνες που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, έχει λάβει μια σειρά από σκληρά μέτρα υπέρ της αύξησης των κρατικών εσόδων, ενώ έχει προαναγγείλει διάφορες πρωτοβουλίες για τη μείωση των δαπανών.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα,  δείχνουν μια πολύ μικρή αύξηση των εσόδων, δυσανάλογη με τη δραματική αύξηση των φόρων που έχουν προκαλέσει ασφυξία στην αγορά και στους πολίτες.

Στον τομέα των δαπανών, παρουσιάζετε μια εικόνα σοβαρής μείωσης τους, που όμως εν πολλοίς οφείλεται στη μεταχρονολόγηση μιας σειράς πληρωμών του δημοσίου προς τους οφειλέτες του, π.χ. πάγωμα επιστροφής ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, μείωση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κ.α.

Ειδικότερα στη διαμόρφωση του ελλείμματος για το 2009, η Κυβέρνηση προσπαθεί με ψεύδη να παρουσιάσει μια εικόνα, ότι δήθεν, οι αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης συντέλεσαν στη δραματική αύξηση των ελλειμμάτων και στην χαλάρωση των μηχανισμών είσπραξης.

Είναι πολύ βασικό αυτή τη κρίσιμη στιγμή να υπάρχει μια ακριβής απεικόνιση της πραγματικότητας και να μη μένουμε σε αόριστες, γενικόλογες καταγγελίες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Πόσα ήταν τα έσοδα και οι δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου από 1/1/2009 έως 30/9/2009 και πόσο το έλλειμμα του προϋπολογισμού;

- Πόσα ήταν τα έσοδα και οι δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου από 1/10/2009 έως 31/12/2009 και πόσο ήταν το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 4ο τρίμηνο του 2009;

Απάντηση Υπουργείου Μέρος Α' 

Απάντηση Υπουργείου Μέρος Β'