Απουσία αντισεισμικής θωράκισης σε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Απουσία αντισεισμικής θωράκισης σε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 12786/08.07.2010

Προς Υπουργό:

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Απουσία αντισεισμικής θωράκισης παρατηρείται σε αρκετά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης, όπου από τις 500 σχολικές μονάδες που ελέγχθηκαν για την αντισεισμική τους προστασία, το 50% αυτών χρήζουν επανελέγχου και ενδεχομένως και επεμβάσεων. Το πρόγραμμα των προσεισμικών ελέγχων ξεκίνησε πανελλαδικά για 5.000 σχολεία και μόλις στην Θεσσαλονίκη ελέγχθηκαν 500 σχολεία, που είναι εκτός προδιαγραφών. Πρέπει άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα κτίρια αυτά, καθώς κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονται στα κτίρια αυτά. Ασφαλώς η δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας δεν επιτρέπει πολυδάπανες επεμβάσεις.

Η αξιοποίηση, όμως της επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με την ορθή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μπορεί να έχουν γρήγορα αποτελέσματα. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να ολοκληρώσει τους προσεισμικούς ελέγχους, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στα δημόσια κτίρια και να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί, έτσι ώστε να μην υπάρξουν εικόνες του παρελθόντος με σεισμούς που συγκλόνισαν την χώρα μας. Η ασφάλεια είναι το πρώτιστο μέλημα και με γνώμονα αυτή πρέπει άμεσα να ενεργήσει το αρμόδιο Υπουργείο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο σε κάποιο σχεδιασμό, έτσι ώστε να θωρακιστούν ως προς την αντισεισμική προστασία τα σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης και αν ναι ποιος είναι αυτός;

Απάντηση Υπουργείου