Στον αέρα το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Στον αέρα το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Αρ. Πρωτ. 12314/29.06.2010

Προς Υπουργό:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ολιγωρία και αδιαφορία επιδεικνύει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στους ανήμπορους ανθρώπους, οι οποίοι εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει φροντίδα και μέριμνα σε ανήμπορους ανθρώπους, κυρίως ηλικιωμένους. Αποτελεί μια δομή κοινωνικής φροντίδας που εξυπηρετεί πάνω από 100.000 άτομα σε όλη την χώρα και απασχολεί περίπου 4.000 εργαζομένους. Φορέας υλοποίησής του είναι οι δήμοι της χώρας, οι οποίοι βλέπουν την χρηματοδότηση του Προγράμματος αυτού να μειώνεται δραματικά, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δυσλειτουργίες στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Οι καθυστερήσεις ως προς τις πληρωμές δυσχεραίνουν την συνέχιση του προγράμματος και ανησυχούν ιδιαίτερα τους ωφελουμένους και τα άτομα, τα οποία εξυπηρετούνται από τη «Βοήθεια στο Σπίτι». Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να ακολουθήσει έναν σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, μέσω της εξασφάλισης πόρων και της διασφάλισης των εργαζομένων. Η πορεία του προγράμματος είναι επιβεβλημένη και η συνέχισή του απαραίτητη.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποια πολιτική προτίθεται να ακολουθήσει το αρμόδιο Υπουργείο, ως προς την συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», έτσι ώστε να επέλθει η ομαλή λειτουργία του;

Απάντηση Υπουργείου