Κίνδυνος από επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα

Κίνδυνος από επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα

Προς Υπουργούς:

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ανησυχητικές διαστάσεις τείνει να πάρει η διαχείριση επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων, τόσο για την δημόσια υγεία, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η ορθή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, θα ελαχιστοποιήσει και θα περιορίσει σημαντικά, τους κινδύνους που αφορούν την δημόσια υγεία. Δεν είναι λίγες οι νοσοκομειακές μονάδες που παραβιάζουν τη νομοθεσία που υπάρχει σχετικά με την ορθή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. Το πρόβλημα οξύνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς πολλές υγειονομικές μονάδες αδυνατούν να οδηγήσουν τα απόβλητα αυτά σε μονάδες αποτέφρωσης.

Πέραν τούτων, όμως, το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει μεριμνήσει για την διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και υποδομών στα νοσοκομεία για την σωστή εναπόθεση και διαχείριση των αποβλήτων τους. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να απασχολήσει και να ευαισθητοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια πολιτική σωστής διαχείρισης των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων, που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και εστία μόλυνσης για το περιβάλλον.  

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν τα συναρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε οι νοσοκομειακές μονάδες να ακολουθήσουν μια πολιτική σωστής διαχείρισης και εναπόθεσης των νοσοκομειακών αποβλήτων;