Κινήσεις περί κατασκευής «Βλάχικης» μειονότητας

Κινήσεις περί κατασκευής «Βλάχικης» μειονότητας

Αρ. Πρωτ. 12318/29.06.2010

Προς Υπουργό:

- Εξωτερικών

                                                

Σύμφωνα με επιστολή, προς τους Συλλόγους μέλη της, αλλά και προς τους απανταχού Έλληνες Βλάχους που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (ΠΟΠΣΒ - www.vlachs-popsv.gr) έντονη ανησυχία προκαλεί η κλιμακούμενη δραστηριότητα του αυτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όπως καταγγέλλει η ΠΟΠΣΒ, το «Συμβούλιο» (μερικοί πιθανότατα ανύπαρκτοι άνθρωποι), ζητά από την Ε.Ε. την αναγνώριση του ξεχωριστού έθνους των Αρμάνων!

Πιο συγκεκριμένα στις 23 Ιουνίου το «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» διοργάνωσε παράσταση ενώπιον της «Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης» στο Στρασβούργο ύστερα από την απόρριψη του σχετικού αιτήματός του να αναγνωριστεί από το Συμβούλιο ως «ΜΚΟ εκπρόσωπος των απανταχού Βλάχων» με το «καθεστώς του μόνιμου Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης».
Σύμφωνα με την πρό(σ)κληση σκοπός της παράστασης των αυτοαποκαλούμενων «Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» είναι «η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τα οποία τα κράτη όπου ζούμε από αιώνες δεν θέλουν να μας παραχωρήσουν».

Ειδικότερα ζητούσαν την:

- αναγνώριση του ξεχωριστού έθνους των Αρμάνων,
- αναγνώριση της ΜΚΟ «Συμβούλιο των Αρμάνων ή  Μακεδοναρμάνων» ως εκπροσώπου των απανταχού Βλάχων,

- παραχώρηση στο «Συμβούλιο των Αρμάνων ή  Μακεδοναρμάνων»  ως εκπροσώπου του αρμάνικου έθνους δίχως κράτος το καθεστώς του μόνιμου Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης
- υλοποίηση της «μη δεσμευτικής» Σύστασης (1333/1997) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά «με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των Αρωμούνων» από την Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές χώρες όπου ζουν οι «Αρμάνοι ή Μακεδοναρμάνοι».
Φυσικά η οργάνωση αυτή ουδεμία σχέση έχει με την ΠΟΠΣΒ που εκπροσωπεί πάνω από 100 Συλλόγους- μέλη Ελληνοβλάχων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Διασπορά.

Το «Συμβούλιο των Αρμάνων ή  Μακεδοναρμάνων» εκπροσωπεί μόνον τους γνωστούς επαγγελματίες ακτιβιστές του μειονοτισμού και του αρμάνικου εθνογλωσσικού εθνικισμού χρηματοδοτούμενο από «ιδρύματα» του εξωτερικού με σκοπούς εχθρικούς προς την πατρίδα μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Αν γνωρίζει για τις κινήσεις τις εν' λόγω οργάνωσης και το συγκεκριμένο θέμα;

- Τι ενέργειες έχει κάνει το αρμόδιο υπουργείο και τι προτίθεται να κάνει στο εξής για να προστατέψει τα Εθνικά δίκαια;

Απάντηση Υπουργείου