Αναμόρφωση και εξορθολογισμός των προστίμων του ΚΟΚ

Αναμόρφωση και εξορθολογισμός των προστίμων του ΚΟΚ

Αρ. Πρωτ. 12310/29.06.2010

Προς Υπουργούς:

- Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

- Προστασίας του Πολίτη

Απαραίτητες είναι οι συνεχείς παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με γνώμονα την αναβάθμιση και αναμόρφωσή του. Ο ΚΟΚ αποτελεί ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για την οδική ασφάλεια στην χώρα μας. Η διαρκής αύξηση των προστίμων, όμως, δεν συντελεί στην καθιέρωση μιας συμπεριφοράς που θα έχει στο επίκεντρό της την ασφάλεια και την βελτίωση του επιπέδου οδήγησης. Αντίθετα, φέρει αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν καθημερινότητα. Ενώ, δηλαδή η προσδοκία θα ήταν τα επιθυμητά αποτελέσματα από την εφαρμογή του, παρατηρούμε και σχετικές έρευνες το αποδεικνύουν, ότι τα υπέρογκα πρόστιμα συνέβαλαν στην χαλάρωση εφαρμογής μιας άρτιας οδηγικής συμπεριφοράς και στην αύξηση των φαινομένων συναλλαγών μεταξύ πολιτών και αρχών.

Οι αλλαγές και ο εξορθολογισμός στο σύστημα των προστίμων που επιφέρουν οι τροχαίες παραβάσεις είναι απαραίτητες, όπως το ίδιο ισχύει και για τις διοικητικές ποινές που προβλέπει ο ΚΟΚ. Άμεσος στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και η μείωση των παραβάσεων και ατυχημάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να χαράξει μια πολιτική και έναν σχεδιασμό, τα οποία θα ενσωματώνονται και στον ΚΟΚ.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο στην χάραξη μιας πολιτικής με στόχο την αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και παράλληλο εξορθολογισμό των προστίμων και των ποινών, που αυτός προβλέπει και ποια είναι αυτή;

Απαντήσεις Υπουργείων