Χαμηλή η ενεργειακή απόδοση της Ελλάδας

Χαμηλή η ενεργειακή απόδοση της Ελλάδας

Προς Υπουργό

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

κα Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

                                                       

Η ενεργειακή απόδοση και η ανάπτυξη ενεργειακών υπηρεσιών των κρατών μελών  αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας (2006/32/ΕΚ).

Στην πράξη, ωστόσο, αποδεικνύεται δύσκολο με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο να επιτευχθούν οι στόχοι της Ε.Ε. για 20% ενεργειακής απόδοσης έως το τέλος του 2020 και γι΄ αυτό προσδιορίζονται νέες μελέτες  για την καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων, αλλά και την εξεύρεση νέων αποδοτικών μέσων ανάπτυξης ενεργειακών υπηρεσιών.

Παρά τα όποια κενά μπορεί να έχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με έξι ακόμα κράτη μέλη που δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν σε πλήρη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση.

Είναι σαφές δηλαδή ότι η χώρα μας παρά τις θριαμβευτικές πρώτες εξαγγελίες της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για πράσινη ανάπτυξη, φαίνεται αποδεδειγμένα να μένει πίσω στην κούρσα ανάπτυξης της ενεργειακή απόδοσης των κρατών μελών της Ε.Ε.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Για ποιους λόγους δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα η χώρα μας να προχωρήσει σε πλήρη ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι απαραίτητες διαδικασίες για την ανάπτυξη ενεργειακών υπηρεσιών στη χώρα μας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει η ΕΕ για το 2020;

- Πως προβλέπεται να συγχρονιστεί το αρμόδιο Υπουργείο με τη νέα σειρά μελετών και τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει η χώρα μας με τα υπόλοιπα κράτη μέλη στο επίπεδο αυτό;

- Τι συνέπειες έχει η χαμηλή ενεργειακή απόδοση της χώρας μας για το περιβάλλον, αλλά και για την ανάπτυξη σχετικών επιχειρηματικών δράσεων;