Μέτρα πρόληψης παιδικής παραβατικότητας σε ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο

Μέτρα πρόληψης παιδικής παραβατικότητας σε ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο

Αρ. Πρωτ. 12079/24.06.2010

Προς Υπουργό:

Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

                                                       

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα του προγράμματος εργασιών για το έτος 2010 την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και της εγκληματικότητας των νέων.

Σε εθνικό επίπεδο δυστυχώς ερχόμαστε όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι με φαινόμενα παραβατικής και ακραίας συμπεριφοράς ανήλικων παιδιών, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει το δικαστικό και σωφρονιστικό σύστημα της χώρας μας, με πιο πρόσφατο το τραγικό παράδειγμα των δύο ανήλικων κοριτσιών που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της δολοφονίας ενός ηλικιωμένου άνδρα στο χωριό Κερκίνη του Νομού Σερρών.

Ζητούμενο αποτελεί, λοιπόν, η εξέταση των συνθηκών και της κατάστασης κράτησης των ανήλικων κατηγορουμένων στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας μας, αλλά και η πορεία των θεραπευτικών προγραμμάτων ψυχολογικής στήριξης, θεραπείας και επανένταξης που αφορούν στους ανήλικους κρατουμένους.

Παράλληλα ανοιχτό παραμένει το θέμα υιοθέτησης ενός κοινού ορίου ηλικίας ποινικής ευθύνης των ανήλικων κατηγορουμένων σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτημα, το οποίο αφορά στον προσδιορισμό και τη συσχέτιση ηλικίας και ποινικής ευθύνης, με σκοπό την περαιτέρω λήψη σωφρονιστικών ποινικών μέτρων. Καθώς σε επίπεδο κρατών μελών της Ε.Ε. μέχρι σήμερα ισχύει ο κανόνας 4 της σύστασης CM/Rec (2008)11, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να ορίζεται από τον νόμο ελάχιστη ηλικία συσχέτισης παράβασης και παρέμβασης του σωφρονιστικού συστήματος.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινήσεις τα αρμόδια Υπουργεία σε επίπεδο κρατών μελών της Ε.Ε. για τον ορισμό κοινού ορίου ηλικίας ποινικής ευθύνης ανήλικων παραβατικής συμπεριφοράς;

- Ποιες διατάξεις του νόμου ισχύουν στην χώρα μας και πως προσδιορίζεται σε σχέση με αυτές η ποινική ευθύνη των ανήλικων κατηγορουμένων;

- Ποια είναι τα παράλληλα προγράμματα στήριξης των ανήλικων παραβατών που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας;

- Σε τι ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να συγχρονιστεί η χώρα μας και να ακολουθήσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέτει ως προτεραιότητα για το 2010 την πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων;

Απαντήσεις Υπουργείων