Ελλιπή στοιχεία προσδιορισμού αστέγων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ελλιπή στοιχεία προσδιορισμού αστέγων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Προς Υπουργό:

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

 

Η οικονομική κρίση που πλήττει το σύνολο των χωρών της Ευρώπης επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δομή των κοινωνιών και δυστυχώς έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια και την αύξηση του αριθμού των αστέγων.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έτος 2009 καταγράφηκαν 7.720 άστεγοι, αριθμός ωστόσο που στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερος, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει οικονομικούς μετανάστες και αθίγγανους. Παράλληλα, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν ενδέχεται να συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου και στη χώρα μας.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο ουσιαστικά και αποτελεσματικά χρειάζεται μια σαφής και ξεκάθαρη κοινή πολιτική γραμμή αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να εντοπισθούν οι πραγματικές διαστάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φαινομένου χρειάζονται στοιχεία. Σαφή στοιχεία που να προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αστέγων, εάν δηλαδή αφορούν ανθρώπους που ζουν στον δρόμο, πολίτες που στερούνται κατοικίας, πολίτες που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης, ανθρώπους που ζουν σε μη κατάλληλα καταλύματα.

Η αδυναμία ορισμού της έλλειψης στέγης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγεί σε κενό στη χάραξη κοινής στρατηγικής των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του φαινομένου και τη στήριξη των πολιτών που είναι άστεγοι.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο της χώρα μας, σε συνεργασία  με τους αρμόδιους φορείς της Ε.Ε., ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για το έτος 2011 για τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον αριθμό των πολιτών που στερούνται στέγης στην Ελλάδα και κατ' επέκταση για τη χάραξη κοινής στρατηγικής αντιμετώπισης του φαινομένου και στήριξης των αστέγων;