Κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας του Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

Κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας του Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

Προς Υπουργούς:

- Οικονομικών

- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

 

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», στη Θεσσαλονίκη. Η αδράνεια και η αδιαφορία των συναρμόδιων Υπουργών έχουν οδηγήσει το Μουσείο Τεχνολογίας σε οικονομικό αδιέξοδο και σε σοβαρά προβλήματα, τα οποία εάν δεν επιλυθούν θα οδηγήσουν σε αναστολή της λειτουργίας του στα τέλη Ιουνίου. Συγκεκριμένα, με συνεχείς επιστολές προς τους αρμόδιους Υπουργούς, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ζητά την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα και τα προϋπολογισμένα έσοδα επαρκούν μόνο για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Επιπροσθέτως, παρόλο που η θητεία του Δ.Σ. του Μουσείου έχει λήξει από τις αρχές Μαΐου, η καθυστέρηση ως προς τον ορισμό νέου Δ.Σ. από τα αρμόδια Υπουργεία συσσωρεύει πλήθος προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος. Το δυσάρεστο είναι ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει αντιδράσει στις ανησυχίες της διοίκησης του Μουσείου και συνεχίζει να επιδεικνύει πρωτοφανή αδιαφορία και απαξίωση για την τύχη ενός από τα σημαντικά έργα, που υλοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από την Κυβέρνηση της Ν.Δ.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν τα συναρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί σε αναστολή της λειτουργία του το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ»;