Αναγκαία η δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης προσφύγων

Αναγκαία η δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης προσφύγων

Προς Υπουργούς:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Εξωτερικών

                                                            

Απολύτως αναγκαία κρίνεται η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες. Σκοπός αυτής της ενέργειας θα είναι η ενσωμάτωση των προσφύγων στην χώρα μας και η αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Η δημιουργία αυτού του προγράμματος επανεγκατάστασης προσφύγων από εδάφη εκτός της Ε.Ε. αποτελεί ένα ανθρωπιστικό μέτρο και μια έκφραση αλληλεγγύης. Πολλές είναι οι περιοχές, οι οποίες δέχονται κύματα λαθρομεταναστών, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Ως εκ τούτου είναι άμεση ανάγκη να επεκταθεί το σύστημα επανεγκατάστασης προσφύγων.

Οι συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνονται στο παγκόσμιο σκηνικό απαιτούν την δημιουργία αυτού του προγράμματος, καθώς προσφέρει νόμιμη διέξοδο σε εκείνους που επιθυμούν να εισέλθουν στην χώρα μας και δρα αποτρεπτικά στην συνέχιση της παράνομης μετανάστευσης. Με αυτή την πρωτοβουλία εδραιώνεται ένα κλίμα αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οφείλουν τα συναρμόδια Υπουργεία να στρατευθούν και να συμβάλουν  στη δημιουργία αυτού του προγράμματος, το οποίο θα έχει πολλαπλά οφέλη για την χώρα μας. 

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

Ποια πολιτική προτίθενται να ακολουθήσουν  τα συναρμόδια Υπουργεία, αναφορικά με την δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης προσφύγων στην χώρα μας, το οποίο θα αποτελεί λύση στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης;