Στον αέρα οι συμβάσεις των ΚΔΑΠ εξαιτίας δυσλειτουργίας του ΟΕΚ

Στον αέρα οι συμβάσεις των ΚΔΑΠ εξαιτίας δυσλειτουργίας του ΟΕΚ

Προς Υπουργό:

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης                                                            

 

Στον αέρα βρίσκονται οι συμβάσεις των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ) αρκετών δήμων της χώρας, εξαιτίας των φαινομένων δυσλειτουργίας που παρουσιάζει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που εποπτεύει τα ΚΔΑΠ. Στις υπηρεσίες του ΟΕΚ, το προσωπικό παραμένει απλήρωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να κωλυσιεργεί το έργο των συμβάσεων που συνάπτει ο Οργανισμός με τους δήμους για την λειτουργία των ΚΔΑΠ. Εκτός, όμως από την παραπάνω κατάσταση, στον ΟΕΚ υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει προβεί στην πρόσληψη εργαζομένων.

Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν εκατοντάδες δήμοι, οι οποίοι εφαρμόζουν προγράμματα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ. Το κοινωνικό τους έργο μένει πίσω, συνεχώς υποβαθμίζεται και ευλόγως προκαλείται αγανάκτηση στους πολίτες, στους τοπικούς άρχοντες και τις κοινωνίες της κάθε περιοχής της χώρας μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να προχωρήσει η πρόσληψη προσωπικού στον ΟΕΚ και να συνεχιστούν ομαλά τα προγράμματα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ των δήμων και με ποιο χρονοδιάγραμμα;