Πρόταση Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για επιστροφή των σχολικών βιβλίων

Πρόταση Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για επιστροφή των σχολικών βιβλίων

Αρ. Πρωτ. 11768/17.06.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Μια ρεαλιστική πρόταση κατέθεσε η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που αφορά την επιστροφή των σχολικών βιβλίων στο τέλος της σχολικής χρονιάς από τους μαθητές, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν την επόμενη χρονιά. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση πόρων, η οποία μπορεί  να οδηγήσει ακόμη και σε πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού πολυτέκνων εκπαιδευτικών. Η παραπάνω τακτική είναι αρκετά διαδεδομένη στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς εξοικονομούνται σημαντικά χρηματικά ποσά.

Οι μαθητές θα επιστρέφουν τα σχολικά βιβλία στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν εκ νέου την επόμενη χρονιά, ειδάλλως η μη επιστροφή τους σε καλή κατάσταση  θα τους υποχρεώνει να τα πληρώσουν. Οφείλει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να εκτιμήσει τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία μπορεί να επιφέρει  μείωση δαπανών, αλλά και πολλές  προσλήψεις πολύτεκνων εκπαιδευτικών.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει την πρόταση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για επιστροφή των σχολικών βιβλίων στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με την οποία μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι για την πρόσληψη πολυτέκνων εκπαιδευτικών;    

Απάντηση Υπουργείου