Πολύ μικρή η απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε Μακεδονία και Θράκη

Πολύ μικρή η απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε Μακεδονία και Θράκη

Αρ. Πρωτ. 11727/17.06.2010

Προς Υπουργό:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Σε μια περίοδο, που οι οικονομικές συνθήκες για την χώρα μας είναι ιδιαίτερα δύσκολες και τα αναπτυξιακά έργα θα αποτελούσαν ανάσα για την οικονομική τροχιά της χώρας μας, η απορρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης ανέρχεται μόλις στο 11,6%. Το χαμηλό αυτό ποσοστό, μεταφράζεται σε πληρωμές της τάξης των 379 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο που η ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους παράγοντες για να ορθοποδήσει η χώρα μας και να βρει διέξοδο από την κρίση.

Η παραπάνω κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Πρέπει να καταβληθούν αρκετές προσπάθειες και να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, για να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανάπτυξη. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με τις Περιφέρειες να ακολουθήσουν μια πολιτική και ένα σχεδιασμό, για να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να εισέλθει η Μακεδονία και η Θράκη και γενικότερα η χώρα σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά με τα εργαλεία που διαθέτει. Δεν είναι δυνατόν τα ποσοστά απορρόφησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων να είναι τόσο χαμηλά, όταν οι ευκαιρίες για επενδύσεις θα συμβάλουν σε ένα γενικότερο κλίμα ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Ποια πολιτική προτίθεται να ακολουθήσει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί απορρόφησης του ΕΣΠΑ σε Μακεδονία και Θράκη και να επέλθει η επιζητούμενη ανάπτυξη;

Απάντηση Υπουργείου