Αιφνίδια μείωση του μερίσματος του ΟΤΕ

Αιφνίδια μείωση του μερίσματος του ΟΤΕ

Προς Υπουργό:

Οικονομικών                                                            

Σε αιφνιδιαστική μείωση του μερίσματος του ΟΤΕ, προχώρησε η διοίκηση του Οργανισμού, προκαλώντας αναστάτωση στην χρηματιστηριακή αγορά. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, έλαβε απόφαση για μείωση του μερίσματος χρήσης του 2009 από 0,50 ευρώ σε 0,19 ευρώ ανά μετοχή. Επικαλούμενη τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά, η διοίκηση του Οργανισμού προχώρησε στην παραπάνω ενέργεια, οδηγώντας τη μετοχή σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 5,74 ευρώ με απώλειες 11,69% και συναλλαγές 3,12 εκατ. ευρώ. Η διανομή του μερίσματος ανά μετοχή θα είναι, δηλαδή κατά 62% χαμηλότερη.

Με αυτή την εξέλιξη το Ελληνικό Δημόσιο, που ελέγχει το 20% του Οργανισμού, θα χάσει περίπου 30 εκατ. ευρώ. Είναι απορίας άξιο, εάν η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου γνώριζε τις προθέσεις της Διοίκησης του ΟΤΕ ή ο Οργανισμός ενήργησε αιφνιδιαστικά, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της εξόδου του ΟΤΕ από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να εξηγήσει εάν γνώριζε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και τι προτίθεται να πράξει για αυτή την μείωση.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Ήταν σε γνώση του Υπουργείου Οικονομικών η μείωση του μερίσματος του ΟΤΕ, τι εξυπηρετεί αυτή και αν τυχόν το αρμόδιο Υπουργείο δεν γνώριζε αυτή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ,  πώς αντιδρά η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στην μείωση του μερίσματος αυτή;