Ερωτήματα για την ασφάλεια στο Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Ερωτήματα για την ασφάλεια στο Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Προς Υπουργούς:

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Προστασίας του πολίτη

                                                

Έντονα ερωτηματικά ως προς την επάρκεια των μέτρων ασφάλειας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκύπτουν, έπειτα από την πρόσφατη βομβιστική επίθεση που παρά λίγο να κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο επέφερε σοβαρές υλικές ζημιές και οδήγησε σε αναστολή των εργασιών του δικαστικού μεγάρου για αρκετές εβδομάδες.

Είναι γνωστό ότι στο συγκεκριμένο κτίριο, που θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας, μπορεί να μπει και να κυκλοφορήσει ο οποιοσδήποτε, σχεδόν σε όλους τους χώρους του, έχοντας μάλιστα οποιαδήποτε τσάντα στην κατοχή του με άγνωστο περιεχόμενο. Η αστυνομική δύναμη που βρίσκεται εκεί σε μόνιμη βάση, παρά την προσπάθεια που κάνει, είναι αδύνατο να ελέγξει αποτελεσματικά το χώρο σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να προκαλέσει τρομοκρατική ενέργεια.

Επίσης δεν υπάρχει σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης εγκατάλειψης του κτιρίου, που σε συνδυασμό με μια χαλαρότητα που υπάρχει, λόγω των πολλών φαρσών που κατά καιρούς γίνονται,  καθιστά προβληματική τη δυνατότητα άμεσης και καθολικής εκκένωσης του κτιρίου.

Κατά καιρούς έχουν κατατεθεί προτάσεις από φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία των δικαστηρίων χωρίς ωστόσο ακόμα να ληφθούν κάποια μέτρα.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

Σχεδιάζουν να λάβουν πρόσθετα μέτρα  για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας σε εργαζομένους και επισκέπτες του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης;