Σχεδιάζεται η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα σχολεία της Θράκης;

Σχεδιάζεται η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα σχολεία της Θράκης;

Αρ. 11624/15.06.2010

Προς Υπουργούς:

- Εξωτερικών

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

                                                       

Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προχώρησε σε προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τίτλο πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη».

Μεταξύ άλλων στην προκήρυξη αναφέρεται στο κεφάλαιο 7:

 «7.1.  Μελέτη με αντικείμενο την εισαγωγή της διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας ως γλώσσα επιλογής στα δημόσια σχολεία της Θράκης σύμφωνα με το Νόμο και διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την υλοποίηση του μέτρου εισαγωγής της διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας»

Προκύπτουν λοιπόν εύλογες ανησυχίες για την περιθωριοποίηση της Ελληνικής γλώσσας στην περιοχή και για  ένα παρατηρούμενο συνολικό φιλοτουρκικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε υπέρ της Ελληνοτουρκικής φιλίας, αλλά με ένα σαφή προσανατολισμό ενσωμάτωσης της Ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελληνική κοινωνία και όχι στην ακόμα μεγαλύτερη αποξένωση της, ειδικά σε μια εποχή που η Τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί την εν λόγω μειονότητα σαν όχημα επεκτατισμού στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή δεν έχουμε καμία ανάλογη  πρωτοβουλία από την άλλη πλευρά.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Τι εξυπηρετεί η διδασκαλεία της Τουρκικής γλώσσας ακόμα και σε παιδιά  δημοτικού;

- Σχεδιάζεται να ξεκινήσει η διδασκαλία της Τουρκικής από το νηπιαγωγείο;

- Υπάρχει αντίστοιχη πρωτοβουλία από Τουρκικής πλευράς για διδασκαλία της Ελληνικής στα σχολεία της Ανατολικής Θράκης και της Κωνσταντινούπολης;

- Γιατί δε δίνεται βαρύτητα στη διδασκαλία της πομακικής γλώσσας που είναι η μητρική  γλώσσα για την πλειοψηφία των Μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής και με τις λάθος επιλογές του αρμόδιου  Υπουργείου,  μετατρέπουμε σε κύρια γλώσσα των Μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής την Τουρκική;

Απαντήσεις Υπουργείων