Φορολογικές διακρίσεις σε βάρος τρίτεκνων μητέρων με παιδιά από διαφορετικούς γάμους

Φορολογικές διακρίσεις σε βάρος τρίτεκνων μητέρων με παιδιά από διαφορετικούς γάμους

Αρ. Πρωτ. 11615/15.06.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

Διάκριση υφίστανται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, οι τρίτεκνες μητέρες με παιδιά από διαφορετικούς γάμους. Οι μητέρες αυτές δεν έχουν την ίδια φορολογική ελάφρυνση με τους τρίτεκνους φορολογούμενους, επειδή τα τέκνα από τον πρώτο γάμο ανάγονται στην μητέρα, ενώ τα τέκνα από τον επόμενο γάμο υπάγονται φορολογικά στον πατέρα. Είναι φανερή, λοιπόν, η διάκριση που γίνεται σε βάρος των εν λόγω μητέρων, καθώς για να θεωρηθούν φορολογικά τρίτεκνες οι μητέρες αυτές πρέπει να έχουν και τα τρία παιδιά τους από τον τελευταίο γάμο.

Όπως είναι προφανές, δεν πρόκειται απλά για διάκριση, αλλά για αδικία σε βάρος αυτών των μητέρων, οι οποίες φυσικά επωμίζονται και πολλά οικογενειακά βάρη. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη ευαισθησία και μέριμνα αυτά τα άτομα και να επανεξετάσει την κατάσταση αυτή, έτσι ώστε να αρθεί η διάκριση που υφίστανται οι μητέρες αυτές.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεκτιμήσει την κατάσταση και να άρει την διάκριση κατά των τρίτεκνων μητέρων με παιδιά από διαφορετικούς γάμους;

Απάντηση Υπουργείου