Αναβάλλονται χειρουργεία λόγω έλλειψης υλικών

Αναβάλλονται χειρουργεία λόγω έλλειψης υλικών

Προς Yπουργό:

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τραγική εμφανίζεται η κατάσταση στα δημόσια Νοσοκομεία εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού υλικού από τα πλέον συνήθη όπως γάζες, σύριγγες και γάντια, ως και τα πλέον εξειδικευμένα, όπως ορθοπεδικά μοσχεύματα και  καρδιοχειρουργικά υλικά.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να αναβάλλονται προγραμματισμένα χειρουργεία ή  να χρησιμοποιούνται αμφίβολης ποιότητας υλικά.

Η πολιτική μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κράτους απέναντι στις προμηθεύτριες εταιρείες, έχει οδηγήσει πολλές από αυτές σε αναστολή προμηθειών με συνέπειες έως και οι εξετάσεις αίματος να μη μπορούν να γίνουν σε ορισμένα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα η νέα εγκύκλιος που απαιτεί προέγκριση από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας πριν προβούν τα νοσοκομεία σε προμήθεια υλικών, έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος και να δημιουργούνται επιπλέον ελλείψεις.

Τα νοσοκομεία δανείζονται υλικά το ένα από το άλλο για να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες και κάνουν αγορές με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κάτι που μόνο ομαλή λειτουργία δεν υποδηλώνει.

Ασθενείς διαμαρτύρονται γιατί τα προγραμματισμένα χειρουργεία αργούν πάρα πολύ και πλέον είναι ξεκάθαρο πως οδηγούνται οι πολίτες προς τους ιδιώτες παροχείς υπηρεσιών υγείας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

- Πως σχεδιάζει να ανταποκριθεί το αρμόδιο υπουργείο στις υποχρεώσεις του κράτους προς τους προμηθευτές, ώστε να ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία των νοσοκομείων;

- Ποιες αλλαγές σχεδιάζονται στη διαδικασία προμηθειών, ώστε να αποφευχθούν οι υπερκοστολογήσεις και η αδιαφάνεια στις προμήθειες των νοσοκομείων;

- Πως θα δοθεί λύση στα εκατοντάδες χειρουργεία ασθενών που αναμένουν τη σειρά τους διακινδυνεύοντας ακόμα και τη ζωή τους;