Στήριξη και ανάδειξη του έργου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Στήριξη και ανάδειξη του έργου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Αρ. Πρωτ. 11282/09.06.2010

Προς Υπουργούς:

- Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

- Πολιτισμού και Τουρισμού

- Εξωτερικών

- Οικονομικών

Πολλαπλά φαίνεται να είναι τα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και τη δράση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ βάσει του Ν. 2083/92 και λειτουργεί από το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ φιλοξενείται σε κτίριο που παραχωρεί ο Δήμος Καλαμαριάς, καθώς δεν έχει ιδιόκτητο κτίριο.

Το έργο που πραγματοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι πολυδιάστατο και εθνικής σημασίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τη γνωστή ρήση του Διονύσιου Σολωμού «Το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικόν ότι  είναι αληθές». Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα που ασχολείται με θέματα γλωσσικής πολιτικής, καταγράφει και τεκμηριώνει τις τάσεις της νεοελληνικής γλώσσας, τόσο εντός των συνόρων της χώρας μας, όσο και στο εξωτερικό. 

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός του Κέντρου κυμαίνεται ετησίως μόλις  στις 480.000 ευρώ εδώ και πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως αναγκών που μπορεί να προκύψουν για τη στέγαση και συντήρηση του κτιρίου, για την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και  για τη στελέχωση του Κέντρου με επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό και τον εκσυγχρονισμό με τις νέες τεχνολογίες.     

Μεταξύ των βασικών στόχων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας συμπεριλαμβάνονται η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, η στήριξη του διδακτικού προσωπικού της ελληνικής γλώσσας σε εσωτερικό και εξωτερικό, η στήριξη στη γλωσσομάθεια των παλιννοστούντων και των απόδημων Ελλήνων, καθώς και η προβολή και διάδοση της γλώσσας μας.

Οι υποψήφιοι που δίνουν κάθε χρόνο τον Μάιο εξετάσεις φθάνουν τους 3500, ενώ υπάρχουν 117 πιστοποιημένα Κέντρα Ελληνικής Γλωσσομάθειας. Τα επίπεδα των εξετάσεων είναι τέσσερα, ενώ η διαδικασία μετατροπής της πιστοποίησης γλωσσομάθειας των επιπέδων από 4 σε 6 εκκρεμεί σχεδόν τρία χρόνια από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας προσφέρει πληροφορίες μόνο στην ελληνική γλώσσα, ενώ η επιλογή της αγγλικής γλώσσας ως γλώσσας πλοήγησης στην ιστοσελίδα δεν προσφέρει καμία πληροφορία στον επισκέπτη, καθώς παρέχει μόνο μετάφραση των τίτλων και κεντρικών υποκατηγοριών. 

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για τη στήριξη και προβολή του έργου του Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας;

- Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και τις τοπικές οργανώσεις των αποδήμων σε όλο τον κόσμο;

- Γιατί δεν ανταποκρίνεται επαρκώς  σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

- Προβλέπεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών σε αύξηση του προϋπολογισμού του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την ουσιαστική στήριξη του έργου του;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την επίλυση του ζητήματος στέγασης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο εξακολουθεί και  φιλοξενείται σε κτίριο που παραχωρεί αφιλοκερδώς εδώ και πολλά χρόνια - προς τιμήν του -  ο Δήμος Καλαμαριάς;

- Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η μετατροπή των επιπέδων πιστοποίησης γλωσσομάθειας από 4 σε 6 και σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων;

- Για ποιους λόγους δεν παρέχεται ακόμη  η δυνατότητα πλοήγησης στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην αγγλική γλώσσα και σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων;

Απαντήσεις Υπουργείων