Υλοποίηση έργων του προγράμματος Αλ. Μπαλτατζής στον Ν. Θεσσαλονίκης

Υλοποίηση έργων του προγράμματος Αλ. Μπαλτατζής στον Ν. Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 11039/03.06.2010

Προς Υπουργό

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η στήριξη του αγροτικού κόσμου της χώρας μας σε μια περίοδο δύσκολη, εν μέσω λήψης σκληρών οικονομικών μέτρων από την πλευρά της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη, για τη στήριξη της παραγωγής και της πραγματικής οικονομίας της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση και προώθηση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της γεωργίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, οφείλουν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην πολιτική γραμμή του αρμόδιου Υπουργείου.

Τα ενταγμένα έργα στο Πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής» που αφορούν στον Νομό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι μόλις 2 σε σύνολο 89 έργων.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αξιού Β φάση» με προϋπολογισμό 35.100.000,00 και με ημερομηνίες απόφασης ένταξης, προέγκρισης δημοπράτησης και προέγκριση συμφωνητικού εντός του έτους 2008.

Το δεύτερο έργο με την επωνυμία «Αρδευτικό δίκτυο Κουφαλίων» έχει προϋπολογισμό 5.000.000,00 ευρώ και  ημερομηνία απόφασης ένταξης τον Σεπτέμβριο του 2009, ενώ ακόμα εκκρεμούν η προέγκριση δημοπράτησης  και η προέγκριση συμφωνητικού.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Αλ. Μπαλτατζής» για το έργο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αξιού Β φάση»;  Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου;

- Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης και η προέγκριση του συμφωνητικού του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Κουφαλίων», που δεν έχει προχωρήσει από τον Σεπτέμβριο του 2009;

- Ποια είναι τα έργα των υπόλοιπων Μέτρων του Προγράμματος «Αλ. Μπαλτατζής», που αφορούν στον νομό Θεσσαλονίκης και ποια είναι η πορεία υλοποίησής τους;

Απάντηση Υπουργείου