Στον δρόμο οι συμβασιούχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στον δρόμο οι συμβασιούχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρ. Πρωτ. 11034/03.06.2010

Προς Υπουργό:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένουν οι συμβασιούχοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι η μεγαλύτερη στην χώρα, καθώς εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα των ευπαθών ομάδων πολιτών, όπως οι μετανάστες, έχει και την ευθύνη της απόδοσης ιθαγένειας σε ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Βόρειας Ηπείρου κ.α. Οι υπάλληλοι της εν λόγω υπηρεσίας είναι απλήρωτοι πάνω από 7 μήνες, παρόλο που οι υποχρεώσεις τους απέναντι στην υπηρεσία τους τηρούνται απαρέγκλιτα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το προηγούμενο έτος η απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας αυξήθηκε κατά 95%.

Η παραπάνω υπηρεσία λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά και η μη ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων θα έχει ως αποτέλεσμα δυσμενή αποτελέσματα για τις ομάδες των μεταναστών που εξυπηρετούνται και καθυστέρηση στις εκδόσεις αδειών παραμονής. Εκτός, όμως από τα παραπάνω, η έλλειψη προσωπικού θα δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου που πρόσφατα ψηφίστηκε, περί απόδοσης της Ελληνικής ιθαγένειας. Η εμπειρία των υπαλλήλων και η συνέπειά τους κάνουν αναγκαία την ύπαρξή τους. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να επιληφθεί του θέματος, αποκαθιστώντας τους συγκεκριμένους υπαλλήλους και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνσης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να επιλύσει το θέμα που δημιουργήθηκε με τους συμβασιούχους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και με ποιο χρονοδιάγραμμα;    

Απάντηση Υπουργείου