Καθυστερήσεις στην υπόθεση της Ακρόπολις Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Καθυστερήσεις στην υπόθεση της Ακρόπολις Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αρ. Πρωτ. 11031/03.06.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην υπόθεση της Ακρόπολις Χρηματιστηριακή Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., αναφορικά με την διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο. Σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε πριν δυο μήνες περίπου, το Υπουργείο κατέφυγε στην αοριστολογία και σε ασαφείς απαντήσεις. Το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει η Κυβέρνηση δεν πέτυχε. Σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις δεν δόθηκαν από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου με αποτέλεσμα η υπόθεση να μην έχει αποσαφηνιστεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Συγκεκριμένα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου περιμένει ακόμη την σχετική πορισματική έκθεση και τα αποτελέσματα του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκόμενων.

Δεν είναι δυνατόν να έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς στοιχεία για την διερεύνηση της υπόθεσης και χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο, η αναλγησία και η δυστοκία του οποίου είναι πρωτόγνωρη επί του θέματος, να ενεργήσει άμεσα επιτέλους, έτσι ώστε να απαντηθούν και να δοθούν εξηγήσεις για μια σειρά ερωτημάτων που δημιούργησε η υπόθεση της Ακρόπολις Χρηματιστηριακή. Όπως επίσης και να γνωστοποιηθούν οι σχετικές πορισματικές εκθέσεις.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Ποια είναι τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, αναφορικά με την υπόθεση της Ακρόπολις Χρηματιστηριακή και πότε επιτέλους το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει σαφείς απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων που εγείρει η συγκεκριμένη υπόθεση;

Απάντηση Υπουργείου