Εσφαλμένη η κατάργηση της Όπερας Θεσσαλονίκης

Εσφαλμένη η κατάργηση της Όπερας Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 11030/03.06.2010

Προς Υπουργό:

Πολιτισμού & Τουρισμού

Χτύπημα στην καρδιά του πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη, αποτελεί η διαφαινόμενη πρόθεση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, να καταργήσει την Όπερα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πλήγμα στην πόλη, καθώς θα σβήσει ένα όραμα που υπήρχε για την δημιουργία μιας πόλης εφάμιλλης πολιτιστικά με τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Η Όπερα Θεσσαλονίκης παράγει ένα αξιόλογο πολιτιστικό έργο, προβάλλοντας συγχρόνως Έλληνες καλλιτέχνες και δίνοντας ευκαιρίες σε νέους λυρικούς τραγουδιστές στα πρώτα βήματα της καριέρας τους. Το πρότυπο παιδαγωγικό της πρόγραμμα κατάφερε να μυήσει αρκετούς μαθητές στον κόσμο της όπερας, αναπτύσσοντας παράλληλα πλούσιο κοινωνικό έργο.

Το σημαντικότερο σε όλα αυτά όμως, είναι η ανιδιοτελής προσφορά πολλών ατόμων στην Όπερα, μη βαρύνοντας περισσότερο την οικονομική της κατάσταση. Είναι κατανοητή η μείωση των κονδυλίων στον συγκεκριμένο φορέα, λόγω της δύσκολης οικονομικής περιόδου, είναι όμως ακατανόητη η πρόθεση του αρμόδιου Υπουργείου για κατάργησή του. Οφείλει το Υπουργείο να επανεξετάσει την πρόθεσή του αυτή και να ενεργήσει με σκοπό την διάσωση και την προώθηση του πολιτιστικού έργου της Όπερας Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει την πρόθεσή του για κατάργηση της Όπερας Θεσσαλονίκης και παράλληλα  την παροχή κινήτρων για την περαιτέρω προώθηση του έργου της;

Απάντηση Υπουργείου