Αναγνώριση του χρόνου εργασίας πριν την εγγραφή στο πρώην ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ)

Αναγνώριση του χρόνου εργασίας πριν την εγγραφή στο πρώην ΤΕΒΕ (νυν ΟΑΕΕ)

Αρ. Πρωτ. 11035/03.06.2010

Προς Υπουργό

- Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σημαντικά ζήτημα προκύπτουν από τις αλλαγές που σημειώνονται στα ασφαλιστικά ταμεία για τους ασφαλισμένους δικαιούχους του πρώην Ταμείου Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και νυν Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση του χρόνου εργασίας πριν την εγγραφή στο ΤΕΒΕ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 116/88 οι επαγγελματίες που ξεκινούσαν να εργάζονται στον κλάδο τους, μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την επαγγελματική τους ιδιότητα με βεβαίωση εγγραφής είτε στον ΟΤΕ είτε στη ΔΕΗ και να προχωρήσουν σε εξαγορά του χρόνου προϋπηρεσίας τους πριν την εγγραφή τους στο τότε ΤΕΒΕ, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο δικαίωμα σύνταξης. Ωστόσο, μετά την  αλλαγή του ΤΕΒΕ σε ΟΑΕΕ και με βάση το άρθρο 6 του ΠΔ 258/2005 δεν προβλέπεται η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την εγγραφή στον ΟΑΕΕ. Γεγονός που επιβεβαιώνει και η γνωμοδότηση με αρ. 4602/1.8.2007 της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δύο ταχυτήτων, καθώς εξετάζονται με διαφορετικά κριτήρια τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όσων εργαζομένων και δικαιούχων έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 και όσων έχουν καταθέσει αίτηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, σε ότι αφορά στην αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής. Στην πρώτη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 116/1988, ενώ στη δεύτερη ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 258/2005.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προβλέπεται να επανεξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί από την ισχύ των διαφορετικών ΠΔ και να παραχωρήσει μία μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα μπορέσουν οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να εξασφαλίσουν ίσα συνταξιοδοτικά δικαιώματα;

Απάντηση Υπουργείου