Υπέρογκες αναθέσεις έργου σε συμβουλευτικές υπηρεσίες

Υπέρογκες αναθέσεις έργου σε συμβουλευτικές υπηρεσίες

Αρ. Πρωτ. 10724/27.05.2010

Προς Υπουργούς:

-  Οικονομικών

 - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

 

Με έκπληξη παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες μια σειρά από προκηρύξεις έργων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή συμβούλων επικοινωνίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Οι αμοιβές των συμβούλων θα φτάσουν σε μερικά εκατομμύρια ευρώ.

Πολύς λόγος έχει γίνει για τις κατά καιρούς αναθέσεις έργων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορους «ειδικούς» με πολύ αμφίβολο αποτέλεσμα, έχοντας σπαταλήσει τεράστια ποσά. Θεωρούσαμε, ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για προσεκτική αξιοποίηση των  κοινοτικών κονδυλίων θα γινόταν πράξη αλλά μάλλον η πραγματικότητα μας διαψεύδει.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

-  Έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία και έχει διαπιστωθεί ότι αυτά τα έργα δε μπορούν να  υλοποιηθούν από τα στελέχη των υπουργείων; Από ένα τόσο τεράστιο και αντιπαραγωγικό δημόσιο, δε μπορεί να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας που να τα υλοποιήσουν; Τα Υπουργεία δεν διαθέτουν οργανωμένα τμήματα και υπηρεσίες δημοσιών σχέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, νομικές υπηρεσίες, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν αυτά τα έργα;

- Με ποιο τρόπο έχει γίνει η κοστολόγηση των υπό ανάθεση υπηρεσιών ώστε να θεωρηθεί ως σωστή η προσφερόμενη τιμή;

- Τι ποσά συνολικά θα ανατεθούν σε διάφορους συμβούλους, σε τι χρονικό διάστημα και με τι προσδοκώμενο αποτέλεσμα;

Απαντήσεις Υπουργείων