Διαρκής παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την Ελλάδα

Διαρκής παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την Ελλάδα

Προς Υπουργό:

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Άμεσος είναι ο κίνδυνος για την επιβολή προστίμων στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας της διαρκούς παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η χώρα μας κατέχει ρεκόρ ως προς τις υποθέσεις που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα και για τα οποία υπάρχει κίνδυνος νέας παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας έχει καταδικαστικές αποφάσεις για θέματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων, την ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών, την μη προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, τον ανεπαρκή σχεδιασμό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (βιομηχανικών, νοσοκομειακών) κ.α. Η μη συμμόρφωση της χώρας μας θα οδηγήσει σε επιβολή νέων τσουχτερών προστίμων, τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν μια κακή εικόνα για την χώρα μας στον περιβαλλοντικό τομέα, με σωρεία παραβάσεων και εγκληματικών παραλείψεων. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να επιληφθεί των υποθέσεων που αφορούν τον ευαίσθητο τομέα του περιβάλλοντος και να προχωρήσει άμεσα στην ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο ελληνικό διεθνές δίκαιο, ώστε να μπει ένα τέλος στις συνεχείς παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Ποια πολιτική προτίθεται να ακολουθήσει το αρμόδιο Υπουργείο, αναφορικά με την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία επιφέρει πλήθος προστίμων στην χώρα μας;