Αστεία η οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων κτηνοτρόφων

Αστεία η οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων κτηνοτρόφων

Προς Υπουργό:

- Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ολιγωρία και αδιαφορία επιδεικνύει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στα αιτήματα και στα προβλήματα των Ελλήνων κτηνοτρόφων. Το αρμόδιο Υπουργείο αντί να στηρίξει τους κτηνοτρόφους της χώρας μας την δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο και να προβεί σε έναν σχεδιασμό με στόχο την προώθηση ποιοτικών προϊόντων και την παράλληλη βιωσιμότητα των φορέων, αφήνει στην τύχη τους αυτό το ζωτικό κομμάτι της αγροτικής οικονομίας. Η ουσιαστική στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν επέρχεται με την καταβολή ποσών ίσων με 150-600 ευρώ, στην οποία κατέφυγε το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτή δεν είναι πραγματική ενίσχυση, αλλά πρακτικές που απαξιώνουν τους Έλληνες κτηνοτρόφους.

Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να ακολουθήσει μια πολιτική ουσιαστικής  στήριξης της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα του γαλακτοκομικού τομέα και να θέσει ως προτεραιότητα αυτό τον τομέα αγροτικής παραγωγής. Όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και στον κλάδο της κτηνοτροφίας, η κρίση είναι μεγάλη και για αυτό το λόγο η ενίσχυση των ατόμων που ασχολούνται με αυτήν πρέπει να ισοδυναμεί με την πραγματική παραγωγή. Οι παρεμβάσεις είναι επιβεβλημένες και δεν πρέπει να καθυστερήσουν, όπως δεν πρέπει να καθυστερήσουν και οι οικονομικές ενισχύσεις του Υπουργείου στους Έλληνες κτηνοτρόφους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να καταβάλλει πραγματικές ενισχύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να στηρίξει με συγκεκριμένη δέσμη μέτρων τον κλάδο της κτηνοτροφίας στη χώρα μας;