Πού "χάθηκαν" τα 66 εκατ. ευρώ από το ΤΕΑΔΥ

Πού "χάθηκαν" τα 66 εκατ. ευρώ από το ΤΕΑΔΥ

Αρ. Πρωτ. 10596/25.05.2010

Προς Υπουργούς:

- Οικονομικών

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Αγνοείται η τύχη 66 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε εισφορές 20.000 υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, χρήματα που έπρεπε να είχαν αποδοθεί ως το 2004 στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).

Σύμφωνα με τον Ν. 3697/08 και την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών των διαφόρων κλάδων των δημοσίων υπαλλήλων, οι ειδικοί λογαριασμοί ΔΙΒΕΕΤ των εφοριακών και ΔΕΤΕ των τελωνειακών, που παρακρατούσαν εισφορές των ασφαλισμένων δικαιούχων, ενσωματώθηκαν στο ΤΕΑΔΥ. Ωστόσο, κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τη διοίκηση του ΤΕΑΔΥ έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές των 48,2 εκατ. ευρώ, που αφορούν στην περίοδο 2001-2004, εισφορές που αγγίζουν το ποσό των 66 εκατ. ευρώ εάν συνυπολογιστούν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις.

Με τη διαπίστωση αυτή, η διοίκηση του ΤΕΑΔΥ προχώρησε σε ενημέρωση των αρμόδιων Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών ζητώντας την απόδοση του συνολικού ποσού των 66 εκατ. ευρώ, δηλαδή των εισφορών, των τόκων και των προσαυξήσεων.

Η απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2010 αναφέρει ότι η επιτροπή διαχείρισης του ενιαίου λογαριασμού όντως οφείλει το προαναφερθέν ποσό, το οποίο ωστόσο ζητά να παραγραφεί με τη δικαιολογία της παρέλευσης των πέντε ετών.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Προβλέπεται να προχωρήσουν τα αρμόδια Υπουργεία στη διενέργεια ελέγχων για τα πεπραγμένα και τις ευθύνες της Επιτροπής Διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών των εφοριακών και των τελωνειακών υπαλλήλων, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τη διαχείριση των 66 εκατ. ευρώ που αγνοούνται;

- Εν όψει περαιτέρω αλλαγών και συγχωνεύσεων των ασφαλιστικών ταμείων που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να διασφαλιστούν οι ήδη πληρωμένες εισφορές των δικαιούχων στον ασφαλιστικό τους φορέα;

Απαντήσεις Υπουργείων