Ανεπαρκής ο μηχανισμός ελέγχου της αγοράς

Ανεπαρκής ο μηχανισμός ελέγχου της αγοράς

Αρ. Πρωτ. 10593/25.05.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Στα χαρτιά φαίνεται να έχει παραμείνει η σύσταση και δράση της ελεγκτικής αρχής της αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την επωνυμία Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς (ΥΠΕΑ). Στόχος της εν λόγω ελεγκτικής αρχής, που χωρίζεται στις διευθύνσεις Παρατηρητηρίου τιμών, Ελέγχων και Κοστολόγησης, προβλεπόταν να είναι έλεγχοι στις τιμές προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν η υπηρεσία να έχει 225 υπαλλήλους για την κάλυψη των αναγκών της, σήμερα απαριθμεί μόλις 40, αριθμός σαφώς ανεπαρκής για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων και απαραίτητων ελέγχων.

Την ίδια στιγμή οι τιμές των προϊόντων στην αγορά διαγράφουν πορεία ανεξέλεγκτη, μεγαλώνοντας την ψαλίδα μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, απουσία ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς οι τρεις Διευθύνσεις της ΥΠΕΑ φαίνεται να πραγματοποιούν καθαρά γραφειοκρατική δουλειά με απλές τιμοληψίες και ενημερώσεις των ηλεκτρονικών σελίδων που διατηρούν.    

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ενώ με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου καμιά προστασία δεν φαίνεται να παρέχεται στους καταναλωτές σε ό,τι αφορά στις τιμές σε χώρους εστίασης, όπως είναι τα κυλικεία σε πλοία, αεροδρόμια, σταθμούς τρένων και λεωφορείων, καθώς απουσιάζουν οι συστηματικοί και ουσιαστικοί αγορανομικοί έλεγχοι.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Για ποιους λόγους δεν έχει προχωρήσει η στελέχωση και η ουσιαστική λειτουργία της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς, όπως αυτή αρχικά εξαγγέλθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο για την προστασία των καταναλωτών στην χώρα μας;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προχωρήσει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε εν μέσω της οικονομικής κρίσης και των περικοπών των εσόδων των ελληνικών νοικοκυριών, να προστατευθούν οι καταναλωτές από περαιτέρω φαινόμενα αισχροκέρδειας;

  Απάντηση Υπουργείου