Απαραίτητοι οι έλεγχοι των βιολογικών προϊόντων

Απαραίτητοι οι έλεγχοι των βιολογικών προϊόντων

Αρ. Πρωτ. 10530/25.05.2010

Προς Υπουργό:

- Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στην χώρα μας, στοιχείο που συνιστά την προσεκτική και εντατικότερη καλλιέργεια και παραγωγή των προϊόντων αυτών. Η αύξηση αυτή προϋποθέτει την λήψη αναγκαίων μέτρων, μέσω των οποίων τα βιολογικά προϊόντα θα είναι ασφαλή και κατάλληλα για τους καταναλωτές. Το σύστημα της βιολογικής παραγωγής πρέπει να διέπεται από αρχές και κανόνες καταλληλότητας και προστασίας, έτσι ώστε η ζήτησή και κατ'επέκτασιν η κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων να διασφαλίζεται στο μέτρο του δυνατού. Είναι δεδομένο, ότι η βιολογική παραγωγή πρέπει να σέβεται τα φυσικά συστήματα, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση βιολογικών προϊόντων στρέφει αρκετούς στην καλλιέργειά τους.

Ως εκ τούτου, το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να θεσπίσει κανόνες, που θα λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον αγροτικό τομέα. Η συνεχής και εντατική καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αδιέξοδα περιβαλλοντικής και οικονομικής φύσεως, αλλά να λαμβάνει υπόψη, τον έλεγχο και την ασφάλεια αυτών των προϊόντων, τόσο για την υγεία των καταναλωτών, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Οφείλει, λοιπόν, το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε έναν ευρύ σχεδιασμό, που θα έχει στο επίκεντρο τον συνεχή έλεγχο των βιολογικών προϊόντων, η κατανάλωση των οποίων είναι ολοένα και αυξανόμενη.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να διασφαλίσει τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να μην είναι έκθετος ο καταναλωτής;

Απάντηση Υπουργείου