Απαραίτητη η αναδιάρθρωση των αγροτικών καλλιεργειών

Απαραίτητη η αναδιάρθρωση των αγροτικών καλλιεργειών

Αρ. Πρωτ. 10529/25.05.2010

Προς Υπουργό:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Στην άμεση αναδιάρθρωση των αγροτικών καλλιεργειών και γενικότερα του μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, οφείλει να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς ο αγροτικός κόσμος της χώρας βρίσκεται σε κρίση, με τις καλλιέργειες να μην αποδίδουν τα μέγιστα και τα εισοδήματά του να μειώνονται δραματικά. Η επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου, χωρίς την λήψη των αναγκαίων μέτρων, δεν θα πραγματωθεί στον βαθμό που όλοι επιθυμούν, αλλά θα γιγαντωθούν υπάρχοντα προβλήματα πολλών ετών που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Πρέπει, λοιπόν, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να λάβει υπόψη και να θέσει ισχυρά κίνητρα, που θα αφορούν την επιλογή του είδους των προϊόντων, την ποιότητα, την ποσότητα, την οργάνωση της εμπορίας κ.α.

Ο αγροτικός κόσμος δεν έχει μέλλον εάν συνεχίσει να πορεύεται με προϊόντα που δεν είναι πλέον ανταγωνίσιμα και έχουν υψηλό κόστος παραγωγής. Η αγροτική οικονομία μπορεί να επιβιώσει μόνο εάν προχωρήσει η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η επένδυση στην ποιότητα και στην ταυτότητα των αγροτικών προϊόντων. Ο ευρύς ανταγωνισμός που υπάρχει, απαιτεί την είσοδο νέων καλλιεργειών με πιστοποιημένα προϊόντα, τα οποία θα αποτελέσουν διέξοδο για τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας, οι ελπίδες του οποίου είναι κατώτερες των αναμενόμενων. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να προχωρήσει στην δημιουργία τομών στην αγροτική εκμετάλλευση, έτσι ώστε και ο αγροτικός τομέας να αναπτερωθεί και το εισόδημα των αγροτών να ενισχυθεί.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Τι πολιτική προτίθεται να ακολουθήσει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η αναδιάρθρωση των αγροτικών καλλιεργειών και να ενισχυθεί περαιτέρω ο αγροτικός κόσμος της χώρας;

Απάντηση Υπουργείου