Ανησυχία για το μέλλον των καπνών ανατολικού τύπου

Ανησυχία για το μέλλον των καπνών ανατολικού τύπου

Προς Υπουργούς:

- Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έντονη ανησυχία διακατέχει τους Έλληνες καπνοκαλλιεργητές και τους λιανοπωλητές προϊόντων καπνού, μετά την απαγόρευση χρήσης καπνών ανατολικού τύπου στα συστατικά των τσιγάρων, στην οποία κατέφυγε δια νόμου η Καναδική Κυβέρνηση και δεν αποκλείεται να πράξουν το ίδιο και άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση του Καναδά, το προηγούμενο έτος, απαγόρευσε με την θέσπιση νόμου την χρήση των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα τσιγάρα, τα οποία έχουν ως βάση καπνά ανατολικού τύπου. Με τον τρόπο αυτό πλήττονται οι εξαγωγές των ελληνικών καπνών, καθώς η απαγόρευση των συστατικών που προβλέπει ο Καναδικός νόμος, βάζει φραγή στην εξαγωγή αυτού του τύπου καπνού. Αρκετοί καπνοπαραγωγοί πλήττονται από αυτή την εξέλιξη, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες  χώρες που εξάγουν καπνά ανατολικού τύπου.

Η ανησυχία, όμως των καπνοκαλλιεργητών εντείνεται ακόμη περισσότερο από την ενδεχόμενη υιοθέτηση παρόμοιων μέτρων τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που θα πλήξει με δραματικό τρόπο τους Έλληνες καπνοκαλλιεργητές, οι εξαγωγές των οποίων θα μειωθούν σημαντικά. Οφείλουν τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν άμεσα, ώστε από την μια να διαφυλάξουν με τρόπο ακέραιο τα συμφέροντα των Ελλήνων καπνοκαλλιεργητών και λιανοπωλητών προϊόντων καπνού και από την άλλη να περιφρουρήσουν τις εξαγωγές καπνών ανατολικού τύπου προτού δεχτούν ισχυρό πλήγμα.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν τα συναρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των Ελλήνων καλλιεργητών καπνών ανατολικού τύπου, από επικείμενες εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε. και Π.Ο.Υ.;