Τραγική η κατάσταση στον ΟΣΕ

Τραγική η κατάσταση στον ΟΣΕ

Αρ. Πρωτ. 10361/18.05.2010

Προς Υπουργό:

- Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

 

Απαράδεκτη είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο ΟΣΕ, αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Οργανισμός και τους λόγους που οδηγήθηκε εκεί. Η αδιαφορία που επιδεικνύει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου είναι πρωτόγνωρη και ζημιώνει ακόμη περισσότερο τον Οργανισμό. Είναι γνωστό ότι η κατάσταση που έχει περιέλθει ο ΟΣΕ, είναι αποτέλεσμα των ενεργειών προηγούμενων Κυβερνήσεων και συγκεκριμένα των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που ζημίωσαν σε μεγάλο βαθμό τον Οργανισμό. Ανάγκαζαν τον Οργανισμό να δανείζεται με επαχθείς όρους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής και έτσι τα δάνεια που πήρε ο ΟΣΕ για αυτούς τους λόγους σήμερα,  ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ. Συνεπώς το χρέος λόγω των δανείων διογκώνονταν επικίνδυνα χρόνο με το χρόνο.

Οι προσπάθειες εξυγίανσης του Οργανισμού από το 1996 ήταν πρόχειρες και φτιαγμένες για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα, μικροκομματικής φύσεως. Και πάλι σήμερα,  αυτό που φαίνεται να επιδιώκει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, είναι να προχωρήσει σε υποχρεωτικές μετατάξεις και απολύσεις εργαζομένων. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να ακολουθήσει μια πορεία με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου, ώστε να προσφέρει άρτιες υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό και να δημιουργήσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού. Η διαφάνεια στην λειτουργία του, η επίσπευση κατασκευής και συντήρησης των έργων και η εξυγίανσή του, πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν, έτσι ώστε να σταματήσει το παιχνίδι στις πλάτες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Τι σκοπεύει να πράξει το αρμόδιο Υπουργείο, αναφορικά με την εξυγίανση του ΟΣΕ;

- Έχει προχωρήσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου σε διάλογο με τους εργαζομένους του ΟΣΕ, έτσι ώστε να τους καταστήσει συμμάχους στην πορεία του Οργανισμού;

- Προτίθεται επιτέλους το αρμόδιο Υπουργείο  να καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης και εξορθολογισμού του ΟΣΕ για ένα βιώσιμο μέλλον στον Οργανισμό;

Απάντηση Υπουργείου