Στον αέρα η κατασκευή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης

Στον αέρα η κατασκευή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 10365/18.05.2010

Προς Υπουργό:

- Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Στον αέρα βρίσκεται η πορεία υλοποίησης κατασκευής ενός από τα σημαντικότερα έργα της Θεσσαλονίκης, του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. Η Κυβέρνηση επιδεικνύει αδράνεια και αδιαφορία για την κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου, που αποτελεί ένα από τα βασικά έργα για την ανάπτυξη και την οικονομία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας. Οι επιπτώσεις του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη της περιοχής και στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Βόρεια Ελλάδα, είναι σημαντικές και αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη όλης της περιοχής. Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος, αποτελεί ένα σπουδαίο αναπτυξιακό έργο και εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, που σίγουρα θα  διευκολύνει τη διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα αστικά κέντρα γύρω από αυτή.

Πέραν όλων των άλλων αποτελεί ένα βασικό μέσο για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Ως εκ τούτων είναι σαφές ότι η κατασκευή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου έχει καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να ενεργοποιηθεί άμεσα και να προχωρήσει στην υλοποίηση της κατασκευής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, καθώς ήδη οι καθυστερήσεις στο έργο είναι αρκετές και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την πορεία της κατασκευής του.    

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποιo είναι το χρονοδιάγραμμα πορείας κατασκευής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης;

Απάντηση Υπουργείου