Αδικία υφίστανται οι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ του Νομού Θεσσαλονίκης

Αδικία υφίστανται οι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ του Νομού Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 10360/18.05.2010

Προς Υπουργό:

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου «Καλλικράτης» του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας, μερίδα υπαλλήλων δέχεται κατάφωρη αδικία και μεροληπτική διαχείριση. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι των ΤΥΔΚ υφίστανται άδικη μεταχείριση, καθώς με το άρθρο 258 του σχεδίου «Καλλικράτης» προβλέπεται ειδική μεταχείριση μόνο για αυτούς τους υπαλλήλους. Οι ΤΥΔΚ αποτελούν οργανικό και αναπόσπαστο κομμάτι των Περιφερειών, οι οποίες εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νομών. Ως υπηρεσία η ΤΥΔΚ υποστηρίζει σε τεχνικό επίπεδο τους δήμους, κατασκευάζοντας έργα σε όλη την χώρα και λειτουργώντας ως τεχνικός σύμβουλος όλων των δήμων του Νομού, με τη διαφορά όμως ότι οι υπάλληλοί της δεν αποτελούν υπαλλήλους των Δήμων, αλλά κρατικούς υπαλλήλους των Περιφερειών.

Με την ρύθμιση όμως του άρθρου 258, το προσωπικό των ΤΥΔΚ των Περιφερειών δέχεται κατάφωρη αδικία, καθώς μετατάσσεται αυτοδίκαια χωρίς καμία δυνατότητα επιλογής στην δήμο της έδρας του Νομού. Βάσει του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα απαγορεύεται η υποχρεωτική μετάταξη από Δημόσια Υπηρεσία σε δήμο. Ως εκ τούτου, είναι προφανής η μεροληπτική και μη σύννομη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία αδικεί τους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει την συγκεκριμένη ρύθμιση και να προβεί στην τροποποίησή της, καθώς το έργο που προσφέρουν οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία αυτή είναι αναμφισβήτητα σημαντικό για την ανάπτυξη των δήμων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην τροποποίηση του άρθρου 258 του σχεδίου «Καλλικράτης», έτσι ώστε το προσωπικό των ΤΥΔΚ των Περιφερειών να μεταφερθεί και να αξιοποιηθεί στην υπό σύσταση Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κρατικής Περιφέρειας;

- Θα δώσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου τη δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο της ΤΥΔΚ να επιλέξει την υπηρεσία που επιθυμεί προς μετάταξη, όπως προβλέπεται για όλο το υπόλοιπο προσωπικό των Περιφερειών;

Απάντηση Υπουργείου